AARHUS ER EN MANGFOLDIG, SPÆNDENDE OG DYNAMISK BY

Europæisk Kulturhovedstad er et initiativ, der blev lanceret af EU’s ministerråd tilbage i 1985, og formålet var at ”bidrage til at bringe EU’s befolkninger nærmere hinanden”.

Da Aarhus blev udnævnt til at skulle være Europæisk Kulturby i 2017, syntes jeg, at der var meget længe til, men tiden har det med at ile af sted, og nu er det faktisk allerede næste år…