ÅRHUS STIFTSTIDENDE: FÆLLES SØGEN MOD SJÆLENS HJEM

Forestillingen Mørkhed samler 20 vidt forskellige kvinder og en lille pige om en fortælling, der bringer os tættere sammen på hinanden. Teaterstykket er en del af byudviklingsprojektet Eutopia 2017…